Het Landgoed Cranendonck

De historie van Baronie Cranendonck gaat ver terug in de tijd. Rond 1250 werd een kasteel gebouwd aan de rand van het Cranendonckbos. Dit kasteel kwam in het midden van de 16e eeuw in het bezit van de Oranjes. Dot bleef zo tot aan de Franse tijd.

Hoewel het kasteel in 1673 door de Fransen is verwoest, bevinden zich in de grond nog steeds resten van de ruïne. Bovenop deze grondvesten van het kasteel zijn middels aarden wallen de contouren van de voormalige vesting zichtbaar gemaakt. Op zondag 13 september 2009, Open Monumentendag, is deze tot leven gebrachte ruïne van Kasteel Cranendonck heropend.

Na de Franse tijd is het landgoed en de gronden er omheen van diverse particuliere eigenaren geweest.

In 1938 werd het landgoed in zijn geheel verkocht aan de gemeente Maarheeze. Om die reden zijn tot op de dag van vandaag het overgrote deel van de landbouwgronden in het Cranendonckbos in eigendom van de huidige gemeente Cranendonck. Het merendeel van deze gronden wordt verhuurd.

Door de gemeente Cranendonck is een beleidsvisie ontwikkeld ten aanzien van het Cranendonckbos en de omliggende boerderijen.